1. Měkké a tvrdé souhlásky / 2. Tvrdé a měkké souhlásky / 3. Odčítání s přechodem desítky / 4. mínus do 20 / 5. plus do 20 / 6. mínus do 20 / 7. plus do 20 / 8. Zvířata na podzim / 9. Druhy vět / 10. Vlastní jména / 11. Pořadí slov ve větě / 12. Měkké a tvrdé slabiky

Nach oben