Dějepis

 • 2. STAROVĚK

  3500 př. n. l. - 476

  DOBA BRONZOVÁ

  DOBA ŽELEZNÁ

  DOBA ŘÍMSKÁ

  STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ


 • 4. NOVOVĚK

  1492 - 1918

  RANÝ, VRCHOLNÝ


ČASOVÁ OSA

K orientaci v čase nám může pomoci ČASOVÁ OSA. Můžeme na ní dobře vidět, jak moc jsou události, které se v minulosti staly, vzdálené od dneška. A tady se historie krásně propojuje s matematikou. Čas, který plyne, si lidé rozdělili na dny, roky, desetiletí, staletí i tisíciletí. Aktuálně žijeme ve 3. tisíciletí, konkrétně v jeho prvním století.

VÍCE…

STOLETÍ, do kterého letopočet patří, je určeno číslicemi na pozici tisíců a stovek. Je to trochu jako s tvými narozeninami. Když slavíš desáté narozeniny, vlastně ti začíná být jedenáct. V roce 1492 tedy už 14. století mají za sebou a proto říkáme, že je to 15. století.

Rok 1526 spadá do století šestnáctého (patnácté už měli za sebou). 

S DESETILETÍm je to trochu jinak. Udává ho číslice na pozici desítek. Rok 1492 bychom mohli označit za 90. léta 15. století. Někdo z tvých blízkých možná rád poslouchá „osmdesátky“, tedy hudbu z 80. let 20. století. Jde tedy o letopočty 1980 – 1989.

Příklad:

863 – 60. léta 9. století (1. tisíciletí)

1938 – 30. léta 20. století (2. tisíciletí)

2014 – 10. léta 21. století (3. tisíciletí)

MÉNĚ…
Bild Video

ČASOVÁ OSA - video

ČASOVÁ OSA - video